Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială

Universitatea de Stat din Moldova

Mesajul decanului

Facultății Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială
”Nu există prilej mai minunat de dăruire,
decât să poți da zi de zi ce ai mai bun din tine,
să poți să înveți cu înțelepciune și răbdare
pe cel ce vine la tine…”
(R. Tagore)

Este, deja, o certitudine faptul că nu se poate vorbi de dezvoltare economică, socială, culturală, nici de dezvoltare umană, în general, în absența unei educații de calitate: educația nu mai este considerată ca ”sector neproductiv”, ci ca investiție în capitalul uman și în capitalul social și, mai mult decât atât, ca investiție profitabilă: se știe că un dolar invertit în educația timpurie poate aduce un profit, la nivel social general și comunitar, de șapte dolari. Ca urmare, dezvoltarea educației a devenit o țintă prioritară de ”advocacy” și de promovare, la nivelul politicilor de dezvoltare susținute de cele mai importante organizații internaționale (ONU și UNESCO, OECD și Banca Mondială, Uniunea Europeană etc.).

Educația de calitate este unul dintre obiectivele mondiale ale dezvoltării durabile (Orizont 2030), adoptate la cea de-a 70-a Sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (septembrie 2015): ”asigurarea unei educații incluzive, echitabile și de calitate, precum și promovarea, pentru toți, a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții”. Importanța acestei inițiative este maximă, întrucât reprezintă consensul celor 193 de state membre. Această inițiativă urmărește 17 obiective generale (Sustainable development Goals – SDGs) dintre care unul, cu numărul 4 se referă la ”Educația de calitate”.

În acest sens, educația, ca factor determinant al dezvoltării societății se asociază cu tendințele actuale caracteristice dezvoltării sistemului, dar și cu multe deschideri prospective

  • valorificarea paradigmei umaniste a educației, care se orientează spre dezvoltarea maximă a Eu-lui propriu, a personalității, a experienței proprii;
  • constituirea unei societăți a cunoașterii;
  • constituirea unor noi relații socio-umaniste bazate pe: armonia cu natura, cooperarea și negocierea, egalizarea șanselor, valorificarea tuturor resurselor;
  • integrarea învățământului superior, cercetării și a pieței muncii;
  • educația pe parcursul întregii vieți etc.

Diversitatea transformărilor la nivel socio-economic vizează și implică redimensionarea și reactualizarea sistemului de învățământ superior

Mai mult...

Nouțăți și Anunțuri