Scurt istoric al departamentului Sociologie și Asistență Socială

Septembrie, 1993

   Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (FSAS) își are începuturile în anul 1993 când au fost înmatriculați primii studenți la specialitatea de sociologie în cadrul facultății de Filosofie si Psihologie.     În anul 2001 Facultatea de Filosofie și Psihologie, urmare deschiderii în 1998 a specialității de asistență socială, a fost reorganizată în Facultatea de Asistență Socială, Sociologie și Filosofie.
  Din anul 2008 denumirea facultății este Sociologie și Asistență Socială. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială pregătește specialiști, solicitați de transformările sociale actuale atât pe plan național, cât și pe plan internațional, la specialitățile Sociologie și Asistență Socială. Cunoștințe fundamentale, aplicare interdisciplinară, experiența socială, competențe funcționale, dedicație personală – sunt valorile principale, de care se conduce facultatea.
  Corpul profesoral-didactic al facultății include 36 cadre didactice titulare, inclusiv 2 doctori habilitați și 7 doctori în stiințe. Profesori și savanți cu renume oferă studenților o pregătire profesională excelentă care le permite să facă față schimbărilor din lumea contemporană, să-și dezvolte o carieră de succes atât în țară, cât și peste hotare.

  Actualmente la facultate își fac studiile circa 800 de studenți la ciclul I (licență) și ciclul II (masterat). Formarea specialiștilor se realizează la facultate în conformitate cu standardele europene și internaționale.
  Absolvenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială, care susțin cu succes examenele de licență și teza de licență, demonstrând cunoștințe teoretice profunde, abilități științifico-practice, își pot continua studiile la masterat și doctorat.
  La dispoziția studenților facultății se află Centrul Republican de Resurse pentru Asistență Socială, Centrul de Cercetări Sociale și Centrul de excelență “Profesionalizarea învățământului în asistență socială”, dotate cu literatură de specialitate de ultimă ora și cu mijloace tehnice performante, 2 clase dotate cu calculatoare cu acces la internet, o bibliotecă electronică, o filială a bibliotecii centrale a USM, specializată în domeniul sociologiei și asistenței sociale.

  Facultatea implementează proiecte internaționale de rezonanță în cadrul programelor TEMPUS, INTAS, AUF si UNICEF, care facilitează integrarea studenților și profesorilor în spațiul european de instruire și cercetare. Unul dintre cele mai relevante proiecte, din perspectiva reformării
programelor de învățământ în conformitate cu recomandările Procesului de la Bologna, este Proiectul TEMPUS “Profesionalizarea învățământului în asistență socială”, prin intermediul caruia au fost inițiate două opțiuni noi la nivel de licență (Asistența socială a familiei și copilului în situație de risc, Asistența socială a persoanelor în vârsta) și o specializare nouă la nivel de masterat (Managementul serviciilor
sociale).
  Studenții facultății au toate posibilitățile de a-și dezvolta abilitățile funcționale în cadrul stagiilor de practică. Facultatea dispune de o vastă rețea de baze de practică, care cuprinde o întreagă varietate de servicii sociale prestate de instituții guvernamentale și non-guvernamentale, naționale și internaționale.
  Pâna în prezent peste 1900 de studenți au absolvit cele două specialități, marea majoritate din ei fiind absorbiți de piața muncii din Republica Moldova. Astăzi absolvenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială își demonstrează competențele profesionale în cele mai diverse domenii ale sectorului social, activând în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Justiției, Ministerului
Tineretului și Sportului, Ministerului Educației, Biroului Național de Statistică, Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Familiei, centrelor de cercetare CBS-Axa, SISI Opinia, IMAS Inc., CIVIS și altele.

  Misiunea facultății constă în implementarea programelor educaționale și de cercetare în domeniul sociologiei și asistenței sociale, racordate la standardele europene și în corespundere cu cerințele pieței muncii, în pregătirea specialiștilor solicitați de transformările sociale actuale atât pe plan național, cât și pe plan internațional. 

  Structura departamentului: 
    În cadrul facultății activează Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, preocupat de pregătirea specialiștilor performanți în domeniul asistenței sociale, oferindu-le studii de calitate și oportunități de angajare, și pregătirea specialiștilor calificați în domeniul sociologiei, desfășurând studii sociologice în diverse sfere ale vieții sociale, necesare societății moldovenești.

  Colaborarile internaționale ale facultății.
    În scopul pregătirii viitorilor specialiști, facultatea colaborează cu: 
     · Universitățile din România:
        - București;
        - Iași;
        - Cluj-Napoca;
        - Timișoara. 
     · Universitatea de Est din Norwich, Marea Britanie
     · Academia din Grenoble, Franța
     · Universitățile din Germania:
        - Universitatea de Științe Aplicate din Merseburg;
        - Institutul European de Asistență Socială;
        - Universitatea Liberă din Berlin.
     · Universitățile din Italia:
        - Universitatea Catolică del Sacro Core din Milan;
        - Universitatea din Aquila;
     · UNICEF Moldova (Fondul ONU pentru Copii);
     · Fondul ONU pentru Populație;
     · Organizația Internațională pentru Migrație;
     · Agenția Cehă pentru Dezvoltare;
     · Universitatea Socială de Stat din Moscova (Federația Rusă);
     · Academia de Științe din Polonia și altele.
 
   Facultatea de Filosofie și Psihologie a fost intemeiată în 1993. În anul 2001 Facultatea de Filosofie și Psihologie este denumită Facultate de Filosofie, Psihologie, Sociologie, iar în luna decembrie a aceluiași
an este reorganizată în Facultatea de Asistență Socială, Sociologie și Filosofie. Din anul 2008 denumirea facultății este Sociologie și Asistență Socială, iar în anul 2018 ca rezultat al reorganizării facultăților, s-au unificat Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială.