Consiliul departamentului Sociologie și Asistență Socială

Septembrie, 2017

     - Stela MILICENCO,
        dr., conf.univ., decan – Președinte al Consiliului

     - Aliona CHIRA,
        prodecan, – Vicepreședinte al Consiliului

     - Valentina MOVILA,
        lector - secretar al Consiliului

     - Maria BULGARU, 
        dr.hab., prof.univ.

     - Aliona ONOFREI, 
        dr., conf.univ., șef departament Sociologie și Asistență Socială

     - Liliana SALCUȚAN, 
        lector, lider sindical al corpului didactic

     - Oleg BULGARU, 
        dr., conf.univ

     - Anastasia OCERETNÎI,
        dr., conf.univ.

     - Diana CHEIANU-ANDREI, 
        dr., conf.univ.

     - Tatiana SPATARU, 
        dr.hab., conf.univ.

     - Nadejda VACAROV, 
        lector

     - Angela MIRON, 
        lector

     - Nionila MACOVEI,
        lector

     - Viotica MATAS,
        lector

     - Irina SURDU, 
        studentă anul 3

     - Natalia MANZUC, 
        studentă anul 3

     - Viorica BRANZANIUC,
        masterandă, anul 1

     - Tatiana IACOB,
        masterandă, anul 2

     - Luminița PASTUH,
        masterandă, anul 2

     - Valentina POPA, 
        masterandă, anul 2