Conducerea departamentului Sociologie și Asistență Socială

Septembrie, 2017

Decan
Stela Milicenco
Doctor, conferențiar universitar
Tel.: 28-70-33
e-mail: s_milicenco@yahoo.com
CV  

                                                                                                                                

Prodecan
Kira Aliona Elena
Lector Superior
Tel.: 28-65-98
e-mail: kalionaelena@yahoo.com 

                                                                                                                                

Șef al Departamentului Sociologie
și Asistență Socială
Aliona Onofrei
Doctor, conferențiar universitar
Tel.: 28-70-35
e-mail: alionaonofrei@mail.ru
CV  

                                                                                                                                

Secretariat
Învățămînt la zi
Elinețchi Larisa
Tel.: 73-82-70
e-mail: fassf.usm@gmail.com