Direcții de cercetare al departamentului Sociologie și Asistență Socială

Septembrie, 2017

→ Asistență Socială – fenomen sociocultural al lumii contemporane include urmatoarele teme:
      · Provocarile globalizării pentru asistență socială.
      · Dimensiuni internaționale ale asistenței sociale.
      · Dezvoltarea asistenței sociale în Republica Moldova: teorie și practică.
      · Asistență socială în sistemul științelor.
      · Valori, principii și norme ale acțiunii în asistența socială.
      · Politici sociale comparate.
      · Sisteme de protecție socială în Uniunea Europeană.
      · Evoluții ale comportamentelor familiale în societatea contemporană.
      · Familia din perspectiva abordărilor în asistența socială.
      · Strategii de asistență socială destinate persoanelor în dificultate.
      · Dezvoltarea capacității incluzive a invățămîntului superior în domeniul social.
      · Justiția juvenilă și asistența socială: modalități de cooperare și integrare.
      · Dezvoltarea comunitară – o nouă strategie de creare a bunăstării.
 
→ Rolul cercetării sociologice în explorarea vieții sociale include urmatoarele teme:
      · Dezvoltarea științei și învățămîntului sociologic în Republica Moldova în contextul noilor paradigme.
      · Orientări contemporane în cercetarea fenomenelor sociale.
      · Modificări ale tabloului demografic în Sud-Estul Europei.
      · Bunăstarea și calitatea vieții: indicatori la nivel global și național.
      · Integrarea și cooperarea în spațiul social.
      · Identitatea socială a tineretului studios.
      · Sisteme de valori în societatea în schimbare.
      · Orientarea valorică a tineretului din Republica Moldova.
      · Formarea și consolidarea subculturilor de tineret: opinii și atitudini.
      · Violența în mediul școlar: cauze și impact social.
      · Fenomenul migrației și consecințele ei pe plan social.
      · Impactul migrației moldovenilor la muncă peste hotare asupra copiilor și vîrstnicilor.
      · Modele de măsurare ale fenomenului corupției.
      · Delincvența juvenilă: cauze, consecințe și modalități de diminuare.