Viața studențească în cadrul departamentului Sociologie și Asistență Socială

Septembrie, 2017

   Studenții de la Specialitatea Sociologie pe parcursul anilor de studii sunt implicați în diverse activități: de cercetare, de voluntariat etc., acestea depinzînd în mare masură de abilitățile, posibilitățile și dorința
studenților. În primul rînd, studenții se implică în activitățile desfășurate de către diverse centre de cercetare sociologică din republică: Imas Inc., CIVIS, CBS Axa, SISI Opinia, IGB Moldova, IRI, Secția Sociologie, Secția Stat și Drept a Academiei de Stiință a Republicii Moldova s.a. În cadrul acestor instituții ei participă de la elaborarea instrumentelor de cercetare (a chestionarelor, ghidurilor de interviu) pînă la prelucrarea datelor. Gama cercetărilor sociologice este destul de vastă: cercetări de marketing, cercetări de monitorizare, cercetări privind audiența media, cercetări calitative, sondaje de
opinie publică etc:

- Situația femeilor din Republica Moldova;
- Controlul poluării în agricultură;
- Incadrarea instituției Academiei de Poliție în Procesul de la Bologna;
- Migrația studenților în Marea Britanie;
- Migrația forței de muncă peste hotare;
- Calitatea serviciilor Orange;
- Fenomenul corupției în Republica Moldova etc.

În perioada campaniei electorale studenții facultății,în deosebi cei de la sociologie, au participat la sondajele electorale și în mod special la Exit Poll. De asemenea, ei participă la Barometrul de Opinie Publică ce este organizat de 2 ori pe an.O activitate importantă desfășurată în lunile septembrie – octombrie 2004 a fost Recensamantul populației, studenții participînd în calitate de recenzori,
codificatori și instructori.Activitatea în cadrul institutelor de cercetare oferă studenților posibilități de perfecționare a abilităților de elaborare a unui instrument de cercetare, de intervievare, de verificare, de prelucrare și prezentare a rezultatelor unei cercetări. În acest sens, studenții de la specialitatea de sociologie vor participa pe 19 octombrie la o ședință de prezentare a rezultatelor cercetării sociologice „Etnobaromentru”, realizată de Imaș Inc. la comanda Institutului de Politici Publice. Studenții sociologi cu o reusită bună își dezvoltă abilitățile de cercetător în cadrul Laboratorului de Sociologie al Colegiului Invizibil din Moldova.În luna septembrie studenții de la specialitatea Sociologie au participat la seminarul de formare a formatorilor privind implimentarea Strategiei Tineretului.Studenții se implică în activități de voluntariat în așa organizații ca: Ai Bi Moldova, Salvați Copiii, Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri, Asociația Motivația, Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului, Centrul Voinicel, Centrul de Prevenire a Traficului de FiințeUmane La Strada etc.Aceștia au participat pe parcursul verii la tabere pentru copii cu dizabilități, din familii vulnerabile, acordîndu-le atenție și îngrijire specială.Astfel, la Facultatea Asistență Socială, Sociologie și Filosofie se promovează concepția parteneriatului dintre instituția de învățămînt și centrele de cercetare, fapt care asigură pregătirea calitativă a viitorilor specialiști în domeniul sociologiei.