Informație utilă studenților din cadrul departamentului

Septembrie, 2017

•Biblioteca On-line      Accesați

•Subiectele Examenelor de Stat (anul 2015-2016)
- Sociologia Generală
- Metodologia cercetării sociologice
- Politici Sociale
- Concepte fundamentale ale asistenței sociale

•Tematica Tezelor
- Licență Sociologie
- Master Sociologie
- Licență Asistență Socială
- Master Asistență Socială

Ghid→prelucrarea Tezelor An/Licență/Master

Model de cerere