Centrele Departamentului

Septembrie, 2017


Centrul Republican de Resurse pentru Asistenta Sociala (CRRAS)
este o organizație neguvernamentală, constituită cu sprijinul UNICEF Moldova la 18 decembrie 1998
în formă de instituție obsteașcă, care urmarește beneficiul public.

Centrul Republican de Resurse pentru Asistență Socială a fost creat în scopul implementării în Republica Moldova a sistemului de asistență socială, axat pe protecția valorilor familiei și copilului; formării parteneriatului dintre instituțiile de învățămînt,  autoritățile publice centrale și locale, ONG-uri  în vederea pregătirii calitative a asistenților sociali prin o bună cunoaștere a spectrului de probleme cu
care se confruntă comunitatea, prin stabilirea unei legături strînse dintre teorie și practică, prin realizarea unui permanent feed-back între facultate și lucrătorii comunității.

Deține peste 2000 titluri de cărți
Domenii:

•Sociologie
•Asistență socială
•Psihologie
•Filozofie
•Istorie
•Politică
•Drept
•Economie
•Comunicare și relații publice
•Informatică
•Educație
•Cultură

•Gamă variată de dicționare
•Literatură în limbile româna, rusă și engleză
•Cele mai recente surse sunt aparute în anul 2012


Centrul de Excelență (CE)
În ziua de 4 noiembrie 2010, în incinta Facultății Sociologie și Asistență Socială a fost creat Centrul de Excelență în Asistență Socială. Activitatea respectivă se înscrie în obiectivele Proiectului TEMPUS ETF-JP-00471-2008 „Profesionalizarea învățămîntului în asistența socială”
Misiunea principală a Centrului ține de promovarea profesiei de asistent social, ghidarea studenților în orientarea profesională, în obținerea competențelor cerute de piața muncii, iar drept urmare în
posibilitatea găsirii unui loc de muncă. În cadrul Centrului, studenții și profesorii facultății vor avea posibilitatea să consulte literatura de specialitate în domeniu, să se întrunească în diverse training-uri în care vor face schimb de experiență cu colegii din țară și din instituțiile de profil din țările europene, cu care facultatea colaborează (România, Germania, Franța, Olanda, Italia etc). Aici, împreună cu practicienii din serviciile sociale, vor continua lucrul asupra perfectării programelor de studii, programelor practicilor de specialitate în corespundere cu standardele europene, apropiind în același timp învățămîntul universitar cât mai mult de problemele cu care se confruntă țara noastră, de realitățile social-economice ale țării, de categoriile de populație – beneficiari ai sistemului de asistență socială. Or, Centrul de Excelență va constitui un suport esențial în formarea asistenților sociali performanți.


Centrul Cercetări Sociologice (CCS)
În ziua de 16 februarie 2011,  la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a avut loc inaugurarea Centrului de Cercetări Sociologice.
Inaugurarea Centrului de Cercetari Sociologice reprezintă o nouă oportunitate pentru toți cei care așteptau cu sufletul la gură să se bucure de el, iar dintre aceștia au fost mulți.  Evenimentul a avut loc, bineînțeles, datorită contribuției directe a conducerii instituției de învățămînt superior –
Universitatea de Stat din Republica Moldova.