Prezentarea departamentului Psihologie

Septembrie, 2017

   Departamentul de Psihologie al Universității de Stat din Moldova reprezintă o instituție de referință în domeniul psihologiei în Republica Moldova, poziție ce este validată de un parcurs remarcabil realizat la nivel didactic, de cercetare și aplicativ. 
   Activitatea departamentului ține de elaborarea și aplicarea programelor de studii care acoperă tematic și problematic domeniul vast al psihologiei, pornind de la referințele clasice ale psihologiei și continuând cu cele mai noi elaborări teoretice și tehnice derivate din  necesitățile lumii contemporane. Actualmente Departamentul de Psihologie al USM oferă programe de studii de licență, master și doctorat. Programul studiilor de licență elaborat în cadrul departamentului pune în contact studentul cu fundamentele psihologiei, fapt ce permite studenților să-și clarifice parcursul ulterior de dezvoltare, așa încât în decursul studiilor de master aceștia au posibilitatea să se formeze în diverse  domenii:  

        - psihologie clinică; 
        - psihologie organizațională;
        - psihologia comunicării.  

   Studiile doctorale permit dezvoltarea abilităților de cercetare științifică, iar proiectele elaborate și
realizate de  către doctoranzi contribuie la extinderea spațiului de cunoaștere în domeniu.
   Acest parcurs remarcabil al departamentului este construit și susținut de un colectiv de specialiști devotați profesiei, fiecare dintre aceștia urmând un traseu profesional laborios de formare în diverse domenii ale psihologiei: 
   - psihologie generală;
   - psihologie clinică;
   - psihologie socială;
   - psihologie specială etc. 
  În prezent Departamentul de Psihologie al Universității de Stat întrunește specialiști formați în cadrul diferitor școli psihoterapeutice – psihoterapie de familie, psihanaliză, psihoterapie pozitivă, psihoterapie narativă, psihoterapie cognitiv-comportamentalistă, gestalt-terapie, psihoterapie comportamental aplicată, programare neuro-lingvistică, astfel studenții și masteranzii înscriși la facultate pot avea acces la resorturile marilor școli psihoterapeutice.
   În deplină concordanță cu dezideratele realității contemporane, toate proiectele didactice și de cercetare din cadrul departamentului sunt elaborate și realizate într-o manieră multidisciplinară, ceea ce asigură o conexiune continuă la domeniile contigue, astfel fiind oferite publicului academic cursuri de psihologie economică, psihologie judiciară etc.
   Proiectele de cercetare ale departamentului au reprezentat o prioritate pe tot parcursul dezvoltării instituției și au atins teme importante pentru comunitate, iar demersurile de cercetare au fost
susținute de colaborări științifice fructuoase cu instituții din România, Rusia, Italia, Spania, Franța,
SUA.

   În același timp, Departamentul de Psihologie al USM reprezintă și o instituție-reper pentru dezvoltarea comunității prin aportul considerabil al membrilor departamentului la dezvoltarea culturii psihologice în țara noastră, aceștia implicându-se activ în diverse proiecte ce permit popularizarea psihologiei și, prin aceasta, contribuind la îmbunătățirea calității vieții.

   Cea mai importantă realizare a Departamentului de Psihologie al Universității de Stat din Moldova o
constituie absolvenții departamentului – cei care deja de mai mult de două decenii formează marea
echipă de profesioniști în domeniul psihologiei și construiesc asiduu sistemul de asistență psihologică în Republica Moldova, acesta reprezentând o necesitate imperioasă pentru dezvoltarea unei comunități puternice și pentru urmarea parcursului european de dezvoltare al țării.