Cadrele didactice științifice ale departamentului Psihologie

Septembrie, 2017

- Paiu Mihail  (CV)
- Repida Tatiana  (CV)
- Țurcanu Carolina 
(CV)