Ultimile Noutăți

PARTENERIATELE
FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

– ÎN BENEFICIUL STUDENȚILOR

Aprilie 2017

  Multitudinea de probleme sociale cu care se confruntă societatea modernă nu poate fi cunoscută doar prin intermediul lecţiilor academice. Or, realitatea socială poate fi cunoscută prin „confruntări” directe cu ea.   Această oportunitate ne este oferită nouă, studenţilor Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, graţie parteneriatelor cu diverse instituţii şi organizaţii.

Citește mai mult...
CONFERINȚA  ȘTIINȚIFICĂ
NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
"INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE"

28 Septembrie 2016

  Conferința Știintifică Națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare" s-a desfașurat în cadrul Atelierului Sociologie și Asistență
Socială la 28 septembrie 2016, cu începere de la ora 13.00. 
  La Conferință au fost prezentate 14 comunicări, numarul total de participanți fiind de 36 cadre didactice din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, USM, a Universității Pedagogice
de Stat „I.Creangă”, precum și reprezentanților Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Citește mai mult...
PREZENTAREA STUDIULUI SOCIOLOGIC
"COMPORTAMENTUL REPRODUCTIV AL FEMEILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA"

Decembrie 2015

La finele anului 2015 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova în colaborare cu Catedra Demografie și Geodemografie a Universității Carol din Praga au realizat un studiu sociologic având ca scop analiza comportamentului reproductiv al femeilor din Republica Moldova din perspectiva determinării factorilor ce-l influențează, în vederea elaborării unor propuneri pentru politicile familiale. Studiul a constituit una din activitățile Proiectului -
"Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în
Moldova" finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

Citește mai mult...